Информације о пројекту

Промоција друштвено одговорних компанија и предузећа које запошљавају особе са инвалидитетом и афирмација особа са инвалидитетом које представљају своје радне способности; Програм „Равноправно запошљавање“ је једнодневна манифестација која је на једном месту окупила незапослене особе са инвалидитетом које представљају своје радне способности и вештине и предузетнике/друштвено одговорне компаније са територије Града Новог Сада које запошљавају ОСИ. Манифестација је од јавног интереса, изузетно значајна за наш Град јер се њеном реализацијом с једне стране, подиже степен унапређења положаја тешко запошљивих категорија а са друге стране, повећава продуктивност и развој малих предузетника и друштвено одговорних компанија.

Значај реализације манифестације „Равноправно запошљавање“ је вишеструк јер су се између осталог на манифестацији представила предузећа и предузетници који већ годинама уназад запошљавају ОСИ. Они својим примером добре праксе показују јавности да стварањем услова за равноправно укључивање особа са инвалидитетом на тржиште рада и подстицањем њиховог запошљавања заобилазе предрасуде, подижу свест о друштвеној одговорности у локалној заједници, утичу на укупно смањење незапослености, доприносе повећању прихода предузећа и развоју и унапређењу привреде у целини.

Пројекат финансијски подржан од: